HBWiki

Inloggen en vastleggen!

Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


algemeen:digitaal:word2dokuwiki

MS Word documenten omzetten naar DokuWiki stijl

Het lijkt misschien absolute voodoo, dat is het ook, maar het werkt wel.

Helaas is er geen makkelijke manier om snel Word-documenten om te zetten naar de dokuwiki stijl, daarom hier een uitleg van iets dat je kan doen. Het idee is dat je een Word macro aanmaakt die het bestand omzet en direct kopieert zodat je het in de wiki kan plakken.

Macro aanmaken (eenmalig)

 1. Zorg ervoor dat je Word op Engelse weergavetaal (“display language”) staat, zie https://support.office.com/en-gb/article/add-an-editing-language-or-set-language-preferences-in-office-663d9d94-ca99-4a0d-973e-7c4a6b8a827d voor info hoe Word op Engels te zetten. Als office op Nederlands staat, werkt de macro soms/slecht.
 2. Open een Word-bestand
 3. Ga naar het 'View' tabblad
 4. Klik op 'Macros' (gewoon de knop, niet het pijltje naar beneden)
 5. Typ 'Word2DokuWiki' als 'Macro name'.
 6. Klik 'Create'
 7. Maak het venster helemaal leeg (ctrl-a del)
 8. Plak onderstaande code
 9. Druk op 'save' en sluit het Microsoft Visual Basic for Applications venster

Het bestand converteren

 1. Open een Word-bestand
 2. Ga naar het 'View' tabblad
 3. Klik op 'Macros' (gewoon de knop, niet het pijltje naar beneden)
 4. Selecteer de 'Word2DokuWiki' macro
 5. Klik 'Run'

Het bestand is nu automatisch gekopieerd en je kan het direct plakken in de wiki!

Code

Sub Word2DokuWiki()
  Application.ScreenUpdating = False
  ReplaceQuotes
  DokuWikiEscapeChars
  DokuWikiConvertHyperlinks
  DokuWikiConvertH1
  DokuWikiConvertH2
  DokuWikiConvertH3
  DokuWikiConvertH4
  DokuWikiConvertH5
  DokuWikiConvertItalic
  DokuWikiConvertBold
  DokuWikiConvertUnderline
  DokuWikiConvertStrikeThrough
  DokuWikiConvertSuperscript
  DokuWikiConvertSubscript
  DokuWikiConvertLists
  DokuWikiConvertTable
  UndoDokuWikiEscapeChars
  ' Copy to clipboard
  ActiveDocument.Content.Copy
  Application.ScreenUpdating = True
End Sub

Private Sub DokuWikiConvertH1()
  ReplaceHeading wdStyleHeading1, "======"
End Sub

Private Sub DokuWikiConvertH2()
  ReplaceHeading wdStyleHeading2, "====="
End Sub

Private Sub DokuWikiConvertH3()
  ReplaceHeading wdStyleHeading3, "===="
End Sub

Private Sub DokuWikiConvertH4()
    ReplaceHeading wdStyleHeading4, "==="
End Sub

Private Sub DokuWikiConvertH5()
  ReplaceHeading wdStyleHeading5, "=="
End Sub

Private Sub DokuWikiConvertH6()
  ReplaceHeading wdStyleHeading5, "="
End Sub

Private Sub DokuWikiConvertBold()
  ActiveDocument.Select
  With Selection.Find
    .ClearFormatting
    .Font.Bold = True
    .Text = ""
    .Format = True
    .MatchCase = False
    .MatchWholeWord = False
    .MatchWildcards = False
    .MatchSoundsLike = False
    .MatchAllWordForms = False
    .Forward = True
    .Wrap = wdFindContinue
    
    Do While .Execute
      With Selection
        If Len(.Text) > 1 And InStr(1, .Text, vbCr) Then
          ' Just process the chunk before any newline characters
          ' We'll pick-up the rest with the next search
          .Collapse
          .MoveEndUntil vbCr
        End If
                   
        ' Don't bother to markup newline characters (prevents a loop, as well)
        
        If Not .Text = vbCr Then
          If Not Left(.Text, 2) = "**" Then
          .InsertBefore "**"
          End If
          If Not Right(.Text, 2) = "**" Then
          .InsertAfter "**"
          End If
        End If
        
        .Style = ActiveDocument.Styles("Default Paragraph Font")
        .Font.Bold = False
      End With
    Loop
  End With
End Sub
 
Private Sub DokuWikiConvertItalic()
  ActiveDocument.Select
  
  With Selection.Find
  
    .ClearFormatting
    .Font.Italic = True
    .Text = ""
    
    .Format = True
    .MatchCase = False
    .MatchWholeWord = False
    .MatchWildcards = False
    .MatchSoundsLike = False
    .MatchAllWordForms = False
    
    .Forward = True
    .Wrap = wdFindContinue
    
    Do While .Execute
      With Selection
        If Len(.Text) > 1 And InStr(1, .Text, vbCr) Then
          ' Just process the chunk before any newline characters
          ' We'll pick-up the rest with the next search
          .Collapse
          .MoveEndUntil vbCr
        End If
                   
        ' Don't bother to markup newline characters (prevents a loop, as well)
        If Not .Text = vbCr Then
          If Not Left(.Text, 2) = "//" Then
          .InsertBefore "//"
          End If
          If Not Right(.Text, 2) = "//" Then
          .InsertAfter "//"
          End If
        End If
        
        .Style = ActiveDocument.Styles("Default Paragraph Font")
        .Font.Italic = False
      End With
    Loop
  End With
End Sub
 
Private Sub DokuWikiConvertUnderline()
  ActiveDocument.Select
  
  With Selection.Find
  
    .ClearFormatting
    .Font.Underline = True
    .Text = ""
    
    .Format = True
    .MatchCase = False
    .MatchWholeWord = False
    .MatchWildcards = False
    .MatchSoundsLike = False
    .MatchAllWordForms = False
    
    .Forward = True
    .Wrap = wdFindContinue
    
    Do While .Execute
      With Selection
        If Len(.Text) > 1 And InStr(1, .Text, vbCr) Then
          ' Just process the chunk before any newline characters
          ' We'll pick-up the rest with the next search
          .Collapse
          .MoveEndUntil vbCr
        End If
                    
        ' Don't bother to markup newline characters (prevents a loop, as well)
        If Not .Text = vbCr Then
          If Not Left(.Text, 2) = "__" Then
          .InsertBefore "__"
          End If
          If Not Right(.Text, 2) = "__" Then
          .InsertAfter "__"
          End If
        End If
        
        .Style = ActiveDocument.Styles("Default Paragraph Font")
        .Font.Underline = False
      End With
    Loop
  End With
End Sub
 
Private Sub DokuWikiConvertStrikeThrough()
  ActiveDocument.Select
  
  With Selection.Find
  
    .ClearFormatting
    .Font.StrikeThrough = True
    .Text = ""
    
    .Format = True
    .MatchCase = False
    .MatchWholeWord = False
    .MatchWildcards = False
    .MatchSoundsLike = False
    .MatchAllWordForms = False
    
    .Forward = True
    .Wrap = wdFindContinue
    
    Do While .Execute
      With Selection
        If Len(.Text) > 1 And InStr(1, .Text, vbCr) Then
          ' Just process the chunk before any newline characters
          ' We'll pick-up the rest with the next search
          .Collapse
          .MoveEndUntil vbCr
        End If
                   
        ' Don't bother to markup newline characters (prevents a loop, as well)
        If Not .Text = vbCr Then
          If Not Left(.Text, 2) = "<del>" Then
          .InsertBefore "<del>"
          End If
          If Not Right(.Text, 2) = "</del>" Then
          .InsertAfter "</del>"
          End If
        End If
        
        .Style = ActiveDocument.Styles("Default Paragraph Font")
        .Font.StrikeThrough = False
      End With
    Loop
  End With
End Sub
 
Private Sub DokuWikiConvertSuperscript()
  ActiveDocument.Select
  
  With Selection.Find
  
    .ClearFormatting
    .Font.Superscript = True
    .Text = ""
    
    .Format = True
    .MatchCase = False
    .MatchWholeWord = False
    .MatchWildcards = False
    .MatchSoundsLike = False
    .MatchAllWordForms = False
    
    .Forward = True
    .Wrap = wdFindContinue
    
    Do While .Execute
      With Selection
        .Text = Trim(.Text)
        If Len(.Text) > 1 And InStr(1, .Text, vbCr) Then
          ' Just process the chunk before any newline characters
          ' We'll pick-up the rest with the next search
          .Collapse
          .MoveEndUntil vbCr
        End If
                    
        ' Don't bother to markup newline characters (prevents a loop, as well)
        If Not .Text = vbCr Then
          If Not Left(.Text, 2) = "<sup>" Then
          .InsertBefore "<sup>"
          End If
          If Not Right(.Text, 2) = "</sup>" Then
          .InsertAfter "</sup>"
          End If
        End If
        
        .Style = ActiveDocument.Styles("Default Paragraph Font")
        .Font.Superscript = False
      End With
    Loop
  End With
End Sub
 
Private Sub DokuWikiConvertSubscript()
  ActiveDocument.Select
  
  With Selection.Find
  
    .ClearFormatting
    .Font.Subscript = True
    .Text = ""
    
    .Format = True
    .MatchCase = False
    .MatchWholeWord = False
    .MatchWildcards = False
    .MatchSoundsLike = False
    .MatchAllWordForms = False
    
    .Forward = True
    .Wrap = wdFindContinue
    
    Do While .Execute
      With Selection
        .Text = Trim(.Text)
        If Len(.Text) > 1 And InStr(1, .Text, vbCr) Then
          ' Just process the chunk before any newline characters
          ' We'll pick-up the rest with the next search
          .Collapse
          .MoveEndUntil vbCr
        End If
                    
        ' Don't bother to markup newline characters (prevents a loop, as well)
        If Not .Text = vbCr Then
          If Not Left(.Text, 2) = "<sub>" Then
          .InsertBefore "<sub>"
          End If
          If Not Right(.Text, 2) = "</sub>" Then
          .InsertAfter "</sub>"
          End If
        End If
        
        .Style = ActiveDocument.Styles("Default Paragraph Font")
        .Font.Subscript = False
      End With
    Loop
  End With
End Sub
 
Private Sub DokuWikiConvertLists()
  Dim para As Paragraph
  For Each para In ActiveDocument.ListParagraphs
    With para.Range
      .InsertBefore " "
       If .ListFormat.ListType = wdListBullet Then
         .InsertBefore "*"
       Else
         .InsertBefore "-"
       End If
      For i = 1 To .ListFormat.ListLevelNumber
          .InsertBefore " "
      Next i
      .ListFormat.RemoveNumbers
    End With
  Next para
End Sub
 
Private Sub DokuWikiConvertHyperlinks()
  Dim hyperCount As Integer
  
  hyperCount = ActiveDocument.Hyperlinks.Count
  
  For i = 1 To hyperCount
    With ActiveDocument.Hyperlinks(1)
      Dim addr As String
      addr = .Address
      .Delete
      .Range.InsertBefore "["
      .Range.InsertAfter "-" & addr & "]"
    End With
  Next i
End Sub
 
' Replace all smart quotes with their dumb equivalents
Private Sub ReplaceQuotes()
  Dim quotes As Boolean
  quotes = Options.AutoFormatAsYouTypeReplaceQuotes
  Options.AutoFormatAsYouTypeReplaceQuotes = False
  ReplaceString ChrW(8220), """"
  ReplaceString ChrW(8221), """"
  ReplaceString "ë", "'"
  ReplaceString "í", "'"
  Options.AutoFormatAsYouTypeReplaceQuotes = quotes
End Sub
 
Private Sub DokuWikiEscapeChars()
  EscapeCharacter "*"
  EscapeCharacter "#"
  EscapeCharacter "_"
  EscapeCharacter "-"
  EscapeCharacter "+"
  EscapeCharacter "{"
  EscapeCharacter "}"
  EscapeCharacter "["
  EscapeCharacter "]"
  EscapeCharacter "~"
  EscapeCharacter "^^"
  EscapeCharacter "|"
  EscapeCharacter "'"
End Sub
 
Private Function ReplaceHeading(styleHeading As String, headerPrefix As String)
  Dim normalStyle As Style
  Set normalStyle = ActiveDocument.Styles(wdStyleNormal)
  
  ActiveDocument.Select
  
  With Selection.Find
  
    .ClearFormatting
    .Style = ActiveDocument.Styles(styleHeading)
    .Text = ""

   
    .Format = True
    .MatchCase = False
    .MatchWholeWord = False
    .MatchWildcards = False
    .MatchSoundsLike = False
    .MatchAllWordForms = False
    
    .Forward = True
    .Wrap = wdFindContinue
    
    Do While .Execute
      With Selection
        If InStr(1, .Text, vbCr) Then
          ' Just process the chunk before any newline characters
          ' We'll pick-up the rest with the next search
          .Collapse
          .MoveEndUntil vbCr
        End If
                    
        ' Don't bother to markup newline characters (prevents a loop, as well)
        If Not .Text = vbCr Then
          .InsertBefore headerPrefix
          .InsertBefore vbCr
          .InsertAfter headerPrefix
        End If
        .Style = normalStyle
      End With
    Loop
  End With
End Function

Private Sub DokuWikiConvertTable()
Dim TotTables As Long
Do While ActiveDocument.Tables.Count() > 0
ActiveDocument.Tables(1).Range.Select
Selection.Find.ClearFormatting
Selection.Find.Replacement.ClearFormatting
With Selection.Find
.Text = " $s$|$s$ "
.Replacement.Text = "I"
.Forward = True
.Wrap = wdFindContinue
.Format = False
.MatchCase = False
.MatchWholeWord = False
.MatchWildcards = False
.MatchSoundsLike = False
.MatchAllWordForms = False
End With
Selection.Find.Execute Replace:=wdReplaceAll
Selection.Find.ClearFormatting
Selection.Find.Replacement.ClearFormatting
With Selection.Find
.Text = " $s$^^$s$ "
.Replacement.Text = "/\"
.Forward = True
.Wrap = wdFindContinue
.Format = False
.MatchCase = False
.MatchWholeWord = False
.MatchWildcards = False
.MatchSoundsLike = False
.MatchAllWordForms = False
End With
Selection.Find.Execute Replace:=wdReplaceAll
Selection.Find.ClearFormatting
Application.DefaultTableSeparator = "|"
Selection.Rows.ConvertToText Separator:=wdSeparateByDefaultListSeparator, NestedTables:=True
Selection.Find.ClearFormatting
Selection.Find.Replacement.ClearFormatting
With Selection.Find
.Text = "^p"
.Replacement.Text = "|^p|"
.Forward = True
.Wrap = wdFindStop
.Format = False
.MatchCase = False
.MatchWholeWord = False
.MatchWildcards = False
.MatchSoundsLike = False
.MatchAllWordForms = False
End With
Selection.Find.Execute Replace:=wdReplaceAll
Selection.InsertBefore ("|")
Selection.InsertParagraphAfter
Selection.Find.ClearFormatting
Selection.Find.Replacement.ClearFormatting
With Selection.Find
.Text = "^p|^p"
.Replacement.Text = "^p"
.Forward = True
.Wrap = wdFindStop
.Format = False
.MatchCase = False
.MatchWholeWord = False
.MatchWildcards = False
.MatchSoundsLike = False
.MatchAllWordForms = False
End With
Selection.Find.Execute Replace:=wdReplaceAll
Selection.Find.ClearFormatting
Selection.Find.Replacement.ClearFormatting
With Selection.Find
.Text = "$s$blank$s$"
.Replacement.Text = ""
.Forward = True
.Wrap = wdFindContinue
.Format = False
.MatchCase = False
.MatchWholeWord = False
.MatchWildcards = False
.MatchSoundsLike = False
.MatchAllWordForms = False
End With
Selection.Find.Execute Replace:=wdReplaceAll
Selection.Find.ClearFormatting
Selection.Find.Replacement.ClearFormatting
With Selection.Find
.Text = "||"
.Replacement.Text = "| |"
.Forward = True
.Wrap = wdFindStop
.Format = False
.MatchCase = False
.MatchWholeWord = False
.MatchWildcards = False
.MatchSoundsLike = False
.MatchAllWordForms = False
End With
Selection.Find.Execute Replace:=wdReplaceAll
With Selection.Find
.Text = "||"
.Replacement.Text = "| |"
.Forward = True
.Wrap = wdFindStop
.Format = False
.MatchCase = False
.MatchWholeWord = False
.MatchWildcards = False
.MatchSoundsLike = False
.MatchAllWordForms = False
End With
Selection.Find.Execute Replace:=wdReplaceAll
Selection.Find.ClearFormatting
Selection.Find.Replacement.ClearFormatting
With Selection.Find
.Text = "| |"
.Replacement.Text = "| |"
.Forward = True
.Wrap = wdFindStop
.Format = False
.MatchCase = False
.MatchWholeWord = False
.MatchWildcards = False
.MatchSoundsLike = False
.MatchAllWordForms = False
End With
Selection.Find.Execute Replace:=wdReplaceAll
With Selection.Find
.Text = "| |"
.Replacement.Text = "| |"
.Forward = True
.Wrap = wdFindStop
.Format = False
.MatchCase = False
.MatchWholeWord = False
.MatchWildcards = False
.MatchSoundsLike = False
.MatchAllWordForms = False
End With
Selection.Find.Execute Replace:=wdReplaceAll
Selection.Paragraphs(1).Range.Select
Selection.Find.ClearFormatting
Selection.Find.Replacement.ClearFormatting
With Selection.Find
.Text = "|"
.Replacement.Text = "^^"
.Forward = True
.Wrap = wdFindStop
.Format = False
.MatchCase = False
.MatchWholeWord = False
.MatchWildcards = False
.MatchSoundsLike = False
.MatchAllWordForms = False
End With
Selection.Find.Execute Replace:=wdReplaceAll
Loop
End Sub
Private Sub UndoDokuWikiEscapeChars()

  UndoEscapeCharacter "*"
  UndoEscapeCharacter "#"
  UndoEscapeCharacter "_"
  UndoEscapeCharacter "-"
  UndoEscapeCharacter "+"
  UndoEscapeCharacter "{"
  UndoEscapeCharacter "}"
  UndoEscapeCharacter "["
  UndoEscapeCharacter "]"
  UndoEscapeCharacter "~"
  UndoEscapeCharacter "^^"
  UndoEscapeCharacter "|"
  UndoEscapeCharacter "'"

End Sub

Private Function EscapeCharacter(char As String)
  ReplaceString char, " $s$" & char & "$s$ "
End Function

Private Function UndoEscapeCharacter(char As String)
  ReplaceString " $s$" & char & "$s$ ", char
End Function

Private Function ReplaceString(findStr As String, replacementStr As String)
  Selection.Find.ClearFormatting
  Selection.Find.Replacement.ClearFormatting
  With Selection.Find
    .Text = findStr
    .Replacement.Text = replacementStr
    .Forward = True
    .Wrap = wdFindContinue
    .Format = False
    .MatchCase = False
    .MatchWholeWord = False
    .MatchWildcards = False
    .MatchSoundsLike = False
    .MatchAllWordForms = False
  End With
  Selection.Find.Execute Replace:=wdReplaceAll
End Function

Bron: http://www.midibox.org/dokuwiki/doku.php?id=stryd_one_word2doku

algemeen/digitaal/word2dokuwiki.txt · Laatst gewijzigd: 19-04-2019 12:56 (Externe bewerking)