HBWiki

Inloggen en vastleggen!

Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


commissies-public:kasco:financiele-meerjarenplan-2017

Financieel meerjarenplan

Versie 22 maart 2017

Inhoud

• Aanleiding
• Overwegingen
• Conclusie
• Appendix

Aanleiding

Op de wALV in oktober 2016 is geconcludeerd dat het nog steeds niet inzichtelijk is of Hardboard nu financieel gezond is of niet. Dat wil zeggen: of Hardboard bij een grote financiële tegenslag genoeg liquide middelen beschikbaar heeft om voort te kunnen bestaan. Er werd besloten dat een taakgroep bezig ging om dit wel inzichtelijk te maken en zo nodig aanbevelingen te doen voor het aanleggen van voorzieningen of het uitvoeren van beleid.

Dit document geeft een samenvatting van de gemaakte overwegingen en uiteraard ook de conclusie van de overleggen. Daarnaast staat vermeld hoe, gedurende het boekjaar, gecontroleerd kan worden hoe Hardboard er financieel voorstaat en welke voorzieningen moeten worden aangelegd.

Overwegingen

Naar aanleiding van de financiële tijdlijn per bestuursjaar is vastgesteld wanneer het worst-case moment is in het jaar om een grote financiële tegenvaller te krijgen [appendix 1]. Dit is in de zomerperiode. De inkomsten van subsidie zijn al uitgegeven aan nieuw materiaal, contributie is al geïnd, maar ook alweer uitgegeven. Mogelijk zijn nog niet alle activiteiten van het voorjaar afgerekend.

Uit de analyse van verschillende rampscenario’s [appendix 2] is gebleken wat het ergste financiële scenario is waarvan Hardboard wordt geacht dit te kunnen doorstaan. Dit is als de bus total-loss wordt gereden, met trailer en met al het nieuwste materiaal er in. De directe schadekosten worden geschat op €42000 (10k +2k +30k).

Conclusie

De taakgroep heeft besloten dat HB in zo’n situatie €15000 snel beschikbaar moet hebben. €10k voor een nieuwe bus en €5k voor aanvullen van noodzakelijk materiaal. Met dit bedrag zijn we nog lang niet zoals van ouds, maar we kunnen wel voortleven.

Uit te voeren controles

N.a.v. de balans worden twee formules vastgesteld op basis waarvan we moeten kunnen zeggen of HB op dat moment gezond is of niet.

EV + garantiefonds nieuw vervoer + voorziening nieuw vervoer – vervoersmiddelen – voorraad merchandise > €15.000 * (1 + cumulatieve inflatie sinds 2017)

Kas + rekeningen + 0.8 debiteuren – crediteuren – overige voorzieningen > €15.000 * (1 + cumulatieve inflatie sinds 2017)

Belangrijk: Bij > €15.000 is de situatie gezond, maar pas vanaf >€20.000 is de situatie echt chill.

Er wordt vanuit gegaan dat slecht 80% van de debiteuren binnen korte tijd geïnd kan worden. Debiteuren (voornamelijk leden) zullen dan snel gecontacteerd moeten worden, eventueel kunnen ze zelf het geld overmaken i.p.v. dat HB incasseert. Afrekeningen kunnen evt. eerst globaal worden geïncasseerd, later gevolgd door een rectificatie. Gesteld wordt dat HB nog aan al zijn crediteuren zou moeten kunnen voldoen.

Er kan opgemerkt worden dat er in een noodsituatie gekeken kan worden of bepaalde voorzieningen nog noodzakelijk zijn, dit om eventueel meer vermogen beschikbaar te maken.

Onder ‘overige voorzieningen’ valt bijvoorbeeld ‘Voorziening Lustrum’, maar zeker niet ‘Voorziening Nieuw vervoer’. ‘Garantiefonds nieuw vervoer’ gaat in de toekomst van de balans verdwijnen zodra de ‘Voorzieningen Nieuw Vervoer’ van grotere omvang zijn.

Appendix 1 – Financiële tijdlijn

Appendix 2 – rampscenario’s

Hieronder staan 6 scenario’s omschreven waarvoor DWV Hardboard zich moet kunnen weren om financieel in een gezonde staat te blijven, terwijl het nog aan andere financiële verplichtingen moet voldoen.

De scenario’s staan op volgorde van ernst, met de grootste ramp op nr. 1

1. De bus is direct na aanschaf total-loss, inclusief de trailer met materiaal o Direct verlies: €42,000 (€10.000 + € 2.000 + €30.000) o Gevolg: De bus en een groot deel van het materiaal moet direct worden vervangen. Binnen hetzelfde jaar zal dit €20.000 aan kosten creëren. Dit zal de grootste klap zijn. De rest van het materiaal zal de daaropvolgende jaren worden vervangen.

2. Subsidie valt compleet weg o Direct verlies: €10.000 o Gevolg: In het ergste geval wordt de subsidie niet vervangen, en zal dit resulteren in lange termijn verlaagde inkomst van €10,000 per jaar 3. Accommodatie brand af

o Direct verlies: De vergoeding wordt gebruikt om direct nieuw materiaal te kopen o Gevolg: Op de daaropvolgende jaren zal de voorraad materiaal opnieuw moeten worden opgebouwd. Dit zal voor verhoogde kosten zorgen van €?

4. Leden aantal kelderen/ stijgen hard o Direct verlies: Bij minder leden zal er minder contributie inkomst zijn, en bij een grote stijging zal er materiaal te kort zijn. o Gevolg: Dit is geen erge ramp en zal geen lange termijn probleem creëren.

5. Financiële lasten na rechtszaak met Hardboard o Hier is niet op voor te bereiden, aangezien de financiële lasten die voortvloeien uit een rechtszaak te veel verschillen per situatie.

6. De penningmeester verzaakt o Hier hoeft niet op worden voorbereid.

commissies-public/kasco/financiele-meerjarenplan-2017.txt · Laatst gewijzigd: 28-02-2020 16:35 door Martijn Brattinga